Om Akava asia -kampanjen

På Akava tror vi på att utbildning, kompetens och arbete utgör grunden för individens och samhällets välmående samt för en bättre framtid.

Arbetslivet och arbetskraven har sett en väldig brytning under de senaste åren. Utbildning och kompetens skapar nya jobb och förutsättningar för framtidens arbete. Med kampanjen Akava asia vill vi lyfta fram dessa viktiga teman för att bevara arbetsplatser som kräver hög kompetens i Finland.

Akava är en intresseorganisation för arbetslivet med nästan 600 000 medlemmar. Vi bär ett omfattande ansvar för hela det finska välfärdssamhället samt dess framgång och konkurrenskraft. Vi vill att Finland ska vara ett välfärdssamhälle även i framtiden. Genom utbildning, mångsidig kompetens och arbete kan samhället växa sig starkt.

Läs, hur de här Akavamedlemmarna hamnade i branschen.


Akava på TwitterVad är Akava?

Opiskelijat15

Akava är en centralorganisation bestående av 37 medlemsförbund, som tillsammans samlar ca 610 000 högutbildade. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen eller yrke.  Akavamedlemmar arbetar som sakkunniga, inom undervisningen och i chefspositioner. 

Akavas uppgift är att övervaka och främja Akavamedlemmarnas ställning i arbetslivet och, i förlängningen, i hela samhället. Målet är att förbättra Akavamedlemmarnas arbetslivsvillkor och sysselsättning samt jämställdheten mellan kvinnor och män.

Jag är en tjänsteman: Men vad gör tjänstemän egentligen?

Akavas nya artikelserie presenterar finländska tjänstemän och deras arbete. Först försöker vi dock tillsammans med Risto Kangas från FOSU reda ut varför tjänstemännen har så dåligt rykte.

Läs mer

Jag är en tjänsteman, del 1: Utskottsrådet sköter beslutscirkusen

Akavas nya artikelserie presenterar finländska tjänstemän och deras arbete. I denna första del åker vi till riksdagen och träffar utskottsråd Marjaana Kinnunen.

Läs mer

Vad innebär konkurrenskraftsavtalet i praktiken?

Akavas styrelse har godkänt den förhandlingslösning som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna har kommit fram till. Vi behandlar här förhandlingsresultatet (s.k. samhällsfördraget) ur Akavamedlemmarnas synvinkel i form av frågor och svar.

Läs mer

Akavas medlemsantal fortsätter öka

Det totala antalet medlemmar i Akavas förbund var vid årsskiftet 596947. Detta innebär en ökning med 8082 medlemmar från året innan. I siffran ingår medlemsförbundens 111730 studerandemedlemmar. Den nyaste medlemsorganisationen är Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen, som förutom Finlands Ergoterapeutförbund även omfattar Finlands Fysioterapeuter.

Läs mer